Det er vår største sorg som dyreeiere at dyra våre lever kortere enn oss. Samtidig har man et ansvar når man har tatt på seg å eie et dyr. Et ansvar for at dyret får oppfylt sine daglige behov, med mat, vann, mosjon og omsorg, og ansvar for å gi dem kjærlighet, ro og hvile. Med det å eie dyr følger også ansvaret for å sørge for at de får korrekt behandling ved sykdom, og at de ikke lider. 

 

"Dyras privilegium" kalles det blant veterinærer. Retten til å dø en smertefri død. For dyr skal ikke pines. Når de blir så syke at det ikke finnes mer å gjøre må de få slippe å lide. Det er aldri godt å si farvel til en god venn, men det er godt å vite at man har tatt den rette avgjørelsen på dyrets vegne. 

 

Ved avlivning gis dyret først en innsovningssprøyte, som gjør at det sovner tungt. Dette er det samme middelet som benyttes før kirurgiske inngrep. Etter noen minutter merker dyret ingenting av det som foregår rundt det, og det vil ikke lenger kunne kjenne smerte. Deretter gis en sprøyte med en overdose anestesimiddel som gjør at hjertet slutter å slå. Hvor mange trinn av prosessen du som dyreeier ønsker å være med på er opp til deg. Mange ønsker å være sammen med dyret sitt til siste slutt, mens like mange ikke orker å være med så lenge. Jeg legger til rette for at eier selv kan ta kontroll over hvem som er til stede hvor lenge. Det er dog et krav at det er stille og rolig. 

 

Dersom du har spesielle ønsker må du gjerne ta kontakt. Jeg er fleksibel med tanke på tid og sted, og kan også komme hjem til dere på forhånd for å snakke om det som skal skje og avgjørelsen som skal tas. Ønsker du at dyret skal få sovne inn på hytta, på tur i skogen, eller i bilen, så vil det aller meste la seg ordne. 

 

Hva skjer etterpå?

 

Når dyret er dødt får eier velge mellom å begrave det selv, dersom det er mulig, eller sende dyret til kremasjon. Hvis dyret skal kremeres tar jeg det med meg. 

Ved valg av kremasjon kan det velges mellom felleskremasjon og separatkremasjon. 

Ved felleskremasjon blir dyret kremert sammen med andre dyr, og asken leveres til et godkjent mottak. 

Ved separat kremasjon kremeres dyret alene, og asken sendes tilbake til eier i valgfri urne. Ved valg av separat kremasjon kommer kostnadene for dette i tillegg, og regningen sendes direkte til eier fra krematoriet. 

Alle døde dyr behandles med respekt. 

 

For mer informasjon om kremasjon se smaadyrkrematoriet.no